Jezik u javnom diskursu: između ljudskih prava i sloboda i etičkih i zakonskih ograda

6. nëntor. 2018. | 12:07


Është mbajtur punëtoria e dyta në Shkollën për Integrime Evropiane 2018.

5. nëntor. 2018. | 09:22


-

1. nëntor. 2018. | 09:50


NGO AKTIV Policy Excerpt, 01.11.2018

1. nëntor. 2018. | 11:19


Shkolla e Integrimeve Evropiane 2018: Sundimi i ligjit në nivel lokal

25. tetor. 2018. | 03:35


Konferencë: Prezantimi i publik të Analizës së Skenari potencial i ndarjes dhe debate

25. tetor. 2018. | 11:39


MSC: Integrimi i gjyqësorit - një vit më vonë

25. tetor. 2018. | 08:32


Our Facebook


Our twitt's