Divani i Llogaridhënies në Komunën e Graçanicës

18. nëntor. 2019. | 09:51


THIRRJE PËR PJESMARRJE: KONFERENCA E PARË RAJONALE “BUJQSIA E QËNDRUESHME PËR BALLKANIN E QËNDRUESHËM”

14. nëntor. 2019. | 09:27


*

12. nëntor. 2019. | 11:02


Divani i llogaridhënies në Komunën e Shtërpcës

8. nëntor. 2019. | 09:08


DATA PËR APLIKIM ËSHTË SHTYER DERI MË 22.11.2019 : THIRRJE PËR PRPOZIME PËR KONTRIBUTE NË RAPORTIN E BE-së PËR KOSOVËN 2020

1. nëntor. 2019. | 03:35


DHOMAT E SPECIALIZUARA TË KOSOVËS, 29.10.2019. Mitrovica

31. tetor. 2019. | 11:41


Të drejtat e gjuhës dhe sfidat me të cilat ballafaqohen përkthyesit.

30. tetor. 2019. | 11:11


Our Facebook


Our twitt's