/

21. shtator. 2018. | 12:51


O razgraničenju na Kosovu- ugao Srba južno od Ibra

21. shtator. 2018. | 12:20


Initiation of the newest project of the NGO Aktiv and the British Embassy Pristina

20. shtator. 2018. | 12:47


/

18. shtator. 2018. | 10:53


NGO Aktiv në NGO panair në Prishtinë

17. shtator. 2018. | 11:02


Korrigjim ose ... cila është zgjidhja?

14. shtator. 2018. | 01:48


Rinia në Kosovë - vështrim në të ardhmen

11. shtator. 2018. | 01:21


Our Facebook


Our twitt's