Marrëveshja e harruar për vulat doganore - Suksesi i pashënuar i procesit të negociatave të Brukselit

15. janar. 2020. | 3:02


Making a new connections instead new border lines

17. dhjetor. 2019. | 11:23


Prindërit e mi, pjesëmarrës në seminar

18. nëntor. 2019. | 10:25


Përshtypjet e Mia Për Integrimin e Gjyqësorit në Mitrovicë

28. tetor. 2019. | 12:03


Marrëveshjet e Brukselit: Ndikimi i Tyre në Jetën Tonë të Përditshme

22. tetor. 2019. | 2:24


Kjo lëvizje e vazhdueshme...

10. shtator. 2019. | 9:24


Liria e lëvizjes në Kosovë - ndërmjet marrëveshjeve formale dhe realitetit

30. gusht. 2019. | 11:17


Our Facebook


Our twitt's