Marrëveshja e Uashingtonit për normalizimin ekonomik - Një marifet politik që shpejt do të harrohet

24. shtator. 2020. | 01:34


Podcast EP 02: Dygjuhësia në Kosovë ndërmjet normativës dhe reales (VIDEO)

18. shtator. 2020. | 01:27


Debati i MSC: ,,Dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës: Një Trekëndësh i dykuptimësisë konstruktive”

18. shtator. 2020. | 12:29


Changing Minds Forum: Trust through Innovation and Entrepreneurship

4. shtator. 2020. | 08:48


Gain a genuine working experience!

2. shtator. 2020. | 11:08


Rëndësia e njohjes së gjuhës në jetën e përditshme - përvoja e një të riu serb në Prishtinë

21. gusht. 2020. | 01:41


Covid-19: Në mes të realitetit dhe dezinformatave / Između stvarnosti i dezinformacija / Between reality and disinformation

17. gusht. 2020. | 11:14


Our Facebook


Our twitt's