Debati publik mbi Përkthimin gjatë takimeve të Kuvendit të Kosovës

21. qershor. 2019. | 03:39


SporaZoom special – Nevoja për të resetuar dialogun

21. qershor. 2019. | 01:45


OJQ AKTIV ka organizuar konferencën përfundimtare në kuadër të projektit Zhvillimi i kapaciteteve të anëtarëve të Mekanizmave Koordinues për zbatimin e Planeve të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në shtatë komuna të Kosovës

20. qershor. 2019. | 07:49


DHOMAT E SPECIALIZUARA TË KOSOVËS, 19.06.2019. Shtërpcë.

20. qershor. 2019. | 03:40


Emisioni i ri – SpoRAZUMevanje (të mirëkuptuarit)

13. qershor. 2019. | 03:22


Dhomave të Specializuara të Kosovës, diskutim, Shtërpcë 19.06.

13. qershor. 2019. | 02:23


Takimet publike me qytetarë dhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale

11. qershor. 2019. | 02:41


Our Facebook


Our twitt's