25.05.2018

17:00

Civic energy center- CEC

I përfunduar

Filming of TV show "Sporazoom"- The current socio-political moment of the Serbian community in Kosovo

Programme guests: Aleksandar Djikic, member of the Serbian National Forum, Nenad Rasic, former Minister in the Kosovo Government and Slavisa Ristic, member of the National Assembly of Serbia.

Lexo më shumë

25.05.2018

12:00

Civic Energy Center, Mitrovica North

I përfunduar

Forum Future - May 25th at 12 o'clock

On the 25th of May NGO Aktiv will hold they first 'Forum Future' during which the historical collaboration between Serbs and Albanians will be discussed.
Panelists:
Aleksandar Pavlovic, Researcher at the Institution for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
Shkelzen Gashi, Political Scientist and author of the book "The History of Kosovo in School Textbooks on the Histories of Kosovo, Albania, Serbia, Montenegro and Macedonia."
Milos Damjanovic, Doctoral Student in History
Joanna Hanson, author of 'New Perspectives'.

Lexo më shumë

24.05.2018

15:30

Hotel Sirius, Prishtine/Priština

I përfunduar

Qasja në shtetësi në Kosovë

OJQ AKTIV do të prezantojë dokumentin më të fundit të politikbërjes me temën “Qasja në shtetësinë e Kosovës” të enjten, më 24 Maj në Hotelin Sirius në Prishtinë. Problemi në marrjen/përvetësimin e dokumenteve të shtetësisë së Kosovës ka rezultuar të jetë mjaft sfiduese për shumë pjesëmarrës të komunitetit Serb që jetojnë në Kosovë për një sërë arsyesh të ndryshme të cilat do të shpalosen gjatë prezantimit. Pas prezantimit të rekomandimeve të dokumentit të OJQ –së AKTIV për ndryshimet në praktikat institucionale do të ketë një panel diskutimi që pëfshin ekspertë të ndryshëm në këtë fushë. 

Lexo më shumë

14.11.2017

13:00

Civic Energy Center

I përfunduar

Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës

Ky dokument “Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës” do të prezantohet ditën e martë, më 14 nëntor në Qendrën për Energji Qytetare, duke filluar nga ora 13:00. Prezantimi i rezultateve do të pasohet nga një panel diskutimi:

Lexo më shumë

13.07.2017

12:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

Panel diskutimi

OJQ AKTIV do të organizojë një panel diskutimi për të prezantuar dokumentin "Mekanizmat institucional ekzistues në Kosovë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë me fokus të veçantë në komunitetin serb".

Panelistë në diskutim do të jenë:

Zt. Caleb Waugh – Bashkëautor i hulumtimit
Zt. Adrian Zeqiri, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Europiane për Çështje të Pakicave
Përfaqësuesi/ja e Institucionit të Avokatit të Popullit
Zt. Sehadin Shok, Zyrtari i Politikave për Komunitete, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Lexo më shumë

27.06.2017

14:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

EVENT RRJETËZUES

Eventi i rrjetëzimit ndërmjet OSHC-ve nga veriu i Kosovës dhe institucioneve qeveritare do të ketë të pranishëm Shqipe Krasniqin, zyrtare e Kuvendit të Kosovës përgjegjëse për bashkëpunimin me OSHC-të dhe Sanja Vukovic, përfaqësuese e Këshillit Konsultativ për Komunitete.

Lexo më shumë

27.06.2017

11:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

KONFERENCË PËR QASJEN NË DOKUMENTE PERSONALE

OJQ AKTIV po organizon konferencë me temën "Qasja në dokumentet personale në Kosovë: pengesa kryesore për integrimin e komuniteteve pakicë." Konferenca do të mbahet në Qendrën për Energji Qytetare. Panelistë do të jenë:

Lexo më shumë
Our Facebook


Our twitt's