13.07.2017

12:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

Panel diskutimi

OJQ AKTIV do të organizojë një panel diskutimi për të prezantuar dokumentin "Mekanizmat institucional ekzistues në Kosovë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë me fokus të veçantë në komunitetin serb".

Panelistë në diskutim do të jenë:

Zt. Caleb Waugh – Bashkëautor i hulumtimit
Zt. Adrian Zeqiri, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Europiane për Çështje të Pakicave
Përfaqësuesi/ja e Institucionit të Avokatit të Popullit
Zt. Sehadin Shok, Zyrtari i Politikave për Komunitete, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Lexo më shumë

27.06.2017

14:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

27.06.2017

11:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

14.06.2017

20:00

Aktiv art centar

I përfunduar

05.06.2017

12:00

Civic Energy Center

I përfunduar

Snimanje TV emisije Sporazoom

Tema novog Sporazuma je "Parlamentarni izbori na Kosovu - da li znamo sve". Snimanje je otvoreno za publiku do 25 ljudi a ukoliko želite da budete deo publike potrebno je da se prijavite na: office@civicenergycenter.org.

Lexo më shumë

17.05.2017

18:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

16.05.2017

16:30

Mitrovica Social Club

I përfunduar

Our Facebook


Our twitt's