Dobrodošli na NGO Aktiv


*

Naša misija


Mission


Aktiv stremi da omogući značajno učešće zajednice kosovskih Srba u izgradnji participativne, mirnodopske i prosperitetne budućnosti u regionu.

Vision


*Napredne i energične zajednice na Kosovu, u kojima se osnaženi pojedinci i institucije trajno razvijaju, poštujući ljudska prava na dostupan, transparentan i demokratski način.

Means


Raznoliki projekti koji dovode direktno do promena ili osposobljavaju pojedince i lokalne organizacije civilnog društva da to urade. U skladu sa našim vrednostima, težimo potpunoj transparentnosti u svim našim aktivnostima. Prilikom planiranja posebna pažnja daje se uključivanju rodnog aspekta, kao i interesa drugih ranjivih grupa. U konsulatacije u izrade projekata, toku svih faza, uključeni su članovi upravnog odbora, korisnici usluga i zaposleni, kao i predstavnici drugih organizacija građanskog društva, kako bi se osiguralo da su potrebe na lokalnom nivou uključene, te da je uticaj projekata trajan.

Objectives


*