14. novembar. 2017. | 10:55 | Public Opinion Polls


Analiza trendova 2017Kvantitativni deo istraživanja
Način istraživanja: Anketno terensko istraživanje licem u lice (F2F)
Anketa: Upitnik sastavljen od 51 pitanja u trajanju od 15 minuta
Vreme istraživanja: 4. - 11. maj 2017. godine
Mesto istraživanja: Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan
Veličina uzorka: 800 ispitanika
Tip uzorka: Stratifikovani slučajni uzorak – stratifikacija na osnovu opštine stanovanja
Statistička greška: 95% statistički interval poverenja za pojave sa incidencom od 50% iznosi + /- 3,2
Poststratifikacija: pol, godine, mesto stanovanja i nivo obrazovanja
Kvalitativni deo istraživanja
Fokus grupe: 4 fokus grupe u opštinama Severna Mitrovica (20.06.2017), Leposavić (13.07.2017), Zubin Potok (05.07.2017) i Zvečan (23.06.2017)
Intervjui: 6 intervjua sa političkim predstavnicima i lokalnim analitičarima (odbornik SO Severna Mitrovica Igor Simić, odbornik SO Zvečan Časlav Milisavljević, novinar Željko Tvrdišić, zamenik ministra pravde Kosova Nusret Hodža i dva anonimna ispitanika)
Vreme istraživanja: 20. jun – 15. avgust

Dokument je dostupan ovde.