13. jul. 2017. | 5:49 | Policy Documents


Institucionalni mehanizmi zaštite prava nevećinskih zajednica na Kosovu sa posebnim fokusom na srpsku zajednicuOvaj dokument će pokušati da predstavi odredbe pravnog, zakonodavnog i ustavnog okvira Kosova koji štite i garantuju prava svojih nevećinskih zajednica, sa posebnim osvrtom na srpsku zajednicu. Pored toga, ovaj dokument obuhvata izazove i probleme u primeni zakonskih i instuticionalnih mehanizama koji štite prava manjina. Cilj svega ovoga je da se poboljša rad u praćenju i spovođenju zakona koji se odnose na prava manjina.