26. april. 2017. | 10:03 | Policy Documents


Efikasnost rada policije u prevenciji nasilja među mladima na javnim mestimaDokument je osmišljen kao prikaz praktične politike namenjen poslanicima Odbora za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje Kosovskih snaga bezbednosti, a u cilju ostvarivanja šireg učešća organizacija građanskog društva iz četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom severnog Kosova (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić) u radu Skupštine Kosova. Namera dokumenta je da ilustruje poslanicima specifične uslove u kojima funkcioniše Kosovska policija u pomenutim opštinama i kako se to odražava na percepciju rada policije, a posledično i na uslove društvenog ugovora između zajednice i policije, posebno mladih ljudi u zajednici.