12. avgust. 2021. | 9:41 | Other Documents


BEZBEDNOSNI INCIDENTI U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2021. GODINEPutem direktnog nadgledanja trendova u nevećinskim zajednicama, uočen je porast zabrinosti unutar srpske zajednice uzrokovan brojnim bezbednosnim incidenatima. Tokom prvih 6 meseci, NVO Aktiv i RRCG beleže 48 različitih incidenata širom Kosova