30. decembar. 2016. | 11:10 | Other Documents


Uklanjanje Parka MiraKratak pregled stavova građana o Parku mira i otvaranju glavnog mosta na reci Ibar prikupljenih u nekoliko različitih istraživanja javnog mnjenja predstavljenih u okviru zagovaračke platforme Empirika.

Uklanjanje Parka Mira