19. decembar. 2016. | 7:34 | Policy Documents


Kvalitet prevoda kosovskih zakona na srpski jezikSrpski i albanski jezici su službeni jezici na Kosovu. To konkretno znači da sva zvanična dokumenta Vlade u Prištini moraju biti prevedena na srpski i albanski. Nažalost, kvalitet prevoda zakona na srpski jezik je na nezadovoljavajućem nivou, što je posledica i tehničkih i političkih problema. 

Kvalitet prevoda kosovskih zakona na srpski jezik