2. mart. 2020. | 3:15 | Reports


Status manjinskih prava na Kosovu: Izazovi i preprekeOvaj izveštaj je izrađen sa kritičnim fokusom na pitanja koja su od izuzetnog značaja za Srbe i druge nevećinske zajednice na Kosovu i njihovo buduće ekonomsko, političko i kulturno blagostanje i očuvanje.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost NVO Aktiv i ostalih organizacija koje su doprinele njenom kreiranju i ne može se ni na koji način smatrati kao stav donatora.

Status manjinskih prava na Kosovu: Izazovi i prepreke