16. jun. 2021. | 8:44 | Reports


Kosovski Srbi u procesu dijalogaOva studija ima za cilj da upotpuni jedan od aspekata istraživanih tema u okviru projekta OPEN, koja je usmerena na merenje otvorenosti zajednice kosovskih Srba. U fokusu studije će biti različite dimenzije dijaloga, tj. procesa normalizacije, vođenog između Beograda i Prištine, sa posebnim osvrtom na uticaj i praktične posledice koji isti imao na ovu nevećinsku zajednicu. Tačnije, ovom studijom će biti pokušano da se identifikuju prednosti i mane samog procesa iz perspektive srpske zajednice, a u svetlu savremenih političkih, ekonomskih, kulturnih i međuetničkih odnosa na Kosovu, kao i dijaloga između zvaničnih Beograda i Prištine.

Autori: Igor Marković i Boban Simić

Ova publikacija nastala je u okviru projekta OPEN koji sprovode Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) u saradnji sa organizacijama NGO AKTIV i FDMC. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima istraživanja i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.

Kosovski Srbi u procesu dijaloga