8. decembar. 2017. | 11:31 | Other Documents


Informativna brošura o procedurama za dobijanje kosovskih dokumenataInformativna brošura sadrži informacije prikupljene putem intervjua, a vezane za procedure za apliciranje za državljanstvo i identifikaciona i putna dokumenta na Kosovu. Cilj pisanja i promovisanja ove publikacije je da obezbedi informacije građanima i građankama koji imaju poteškoće pri dobijanju kosovskih dokumenata usled diskriminatornih administrativnih procedura koje disproporcionalno pogađaju manjine.

Brošura je dostupna na srpskom i romskom jeziku.

Projekat "Olakšavanje pristupa ličnim dokumentima" podržan je od strane Nemačke agencije za
međunarodnu saradnju – GIZ.