30. decembar. 2016. | 2:29 | Other Documents


Kako registrovati biznis na KosovuBrošura sadrži detaljne informacije o tipovima biznisa definisanih u kosovskom pravnom okviru i nudi listu konkretnih koraka koje treba preduzeti i dokumentacije koju treba prikupiti kako bi se registrovao biznis na Kosovu.

Kako registrovati biznis na Kosovu