19. decembar. 2019. | 11:47 | Reports


Rodna ravnopravnost na rukovodećim pozicijama na lokalnom nivouGlavni cilj ovog istraživanja je da mapira i utvrdi raspodelu pozicija odlučivanja na osnovu principa rodne ravnopravnosti i utvrđenog (unutrašnjeg i međunarodnog) pravnog okvira na lokalnom nivou na Kosovu, sa posebnim fokusom na institucijama lokalnog karaktera u osam opština sa srpskom većinom. Uz glavni, poseban cilj istraživanja je da se na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno raspodele rukovodećih pozicija na lokalnom nivou, te osvetljavanja percepcije rodne ravnopravnosti u okviru institucija od strane žena (na pozicijama odlučivanja), daju preporuke odgovornim institucijama, a sve u svrhu poštovanja principa rodne ravnopravnosti. 

Rodna ravnopravnost na rukovodećim pozicijama na lokalnom nivou