22. jun. 2021. | 10:07 | Reports


PRAVA ZAJEDNICA NA KOSOVUOsnovni cilj ove studije je analiza stavova članova zajednica kosovskih Srba o njihovom odnosu sa kosovskim institucionalnim strukturama i strukturama moći i da se utvrdi u kojoj meri su te structure spremne da prepoznaju i adekvatno zaštite njihova zakonska i ustavna prava. Studija ispituje percepcije njihove aktuelne pozicije u okviru Kosova i u kojoj meri oni smatraju da su interesi njihove zajednice/njihovi kolektivni interesi adekvatno zastupljeni na političkom nivou. U opštem zaključku u studiji se navodi u kojoj su meri sadašnji institucionalni i politički sistem spremni da integrišu i prihvate kosovske Srbe i da li su kosovski Srbi spremni da učestvuju u tom sistemu ili ne.

Autori: Kejleb Vau, Darko Dimitrijević

Ova publikacija nastala je u okviru projekta OPEN koji sprovode Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) u saradnji sa organizacijama NGO AKTIV i CMPZ. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji pripadaju isključivo autorima istraživanja i ne predstavljaju nužno stavove KFOS-a.

Prava zajednica na Kosovu