14. jun. 2019. | 10:40 | Other Documents


PRAVA GRAĐANA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA LOKALNOM NIVOUKakva i kolika prava građani imaju u odnosu na lokalnu samoupravu? Da li je građansko učešće regulisano postojećim zakonom i kako? Da li postoje načini da građani zahtevaju od lokalne samuprave da ih uključi u procese donošenja odluka? Klikom na link dobijte odgovore na pomenuta pitanja koja se nalaze u brošuri koja je izrađena u okviru projekta „Aktivni Građani” koji je podržan od strane Međunarodnog centra Olof Palme.

https://we.tl/t-lYn8KbWq64