28. jul. 2021. | 3:38 | Reports


Procena statusa prava nevećinskih zajednica na KosovuU protekloj godini zabeležen je niz promena koje su imale značajan uticaj na pravac i prirodu odnosa između nevećinskih zajednica i vlasti na centralnom nivou. Pandemija COVID-19 radikalno je promenila globalni politički, socijalni i ekonomski pejzaž, opteretila finansijske i materijalne resurse i testirala sposobnost vlada u pružanju usluga svojim biračima. Povrh svega, poslužila je i kao lakmus test kada je reč o poštovanju lјudskih prava i sposobnosti institucija da obezbede kontinuiranu zaštitu ustavom zagarantovanih mehanizama za odbranu tih prava. Na Kosovu, efekti tekuće vanredne situacije u javnom zdravstvu pokazali su relativnu ranjivost nevećinskih zajednica, kao i neprekidno nepoštovanje njihovih prava u svakodnevnoj praksi vlasti i institucionalnom ponašanju. Imajući ovo na umu, procena statusa nevećinskih prava na Kosovu poprima dodatnu hitnost i značaj, u pokušaju da se dodatno osvetle izazovi sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice, kako tokom protekle godine (2020), tako i tokom dužeg perioda.

Autori: Caleb Wau i Igor Marković

Ova publikacija je podržana od strane Međunarodnog Olof Palme Centra i Nacionalne zadružbine za demokratiju (NED), te ni na koji način ne odražava stavove ovih institucija.

Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu