9. jul. 2018. | 11:50


Povećati pristup preduzeća na severu Kosova institucionalnim uslugama i podršci


Status: Finished

Donator: Ambasada SAD-a u Pristini, Program malih grantova Demokratske komisije

Opis projekta: Svrha projekta je povećanje učešća preduzeća sa severa na širem tržištu Kosova kroz veću usklađenosti sa važećim propisima i korišćenje institucionalnih usluga i podrške za razvoj privatnog preduzetništva. Projekat ima za cilj to da postigne tako što će pomoći poslovnoj zajednici na severu Kosova (300+ kompanija) da poveća znanje o dostupnim službama za podršku preduzetništvu u okviru institucija na Kosovu i uslugama koje nude nevladine lokalne i međunarodne organizacije na Kosovu.

Intervencija uključuje mapiranje institucionalnih i nevladinih pružalaca takvih usluga i podrške na Kosovu i katalogizaciju usluga i programa podrške (specifični cilj 1), kao i diseminaciju informacija i detaljnije upoznavanja preduzetnika na severu Kosova sa dostupnim službama za podršku poslovanju, njihovim pružaocima i uslovima za dobijanje istih (specifični cilj 2).

Projektne vesti

Presentation of the Fact Sheet

18. decembar. 2018. | 10:49