Улога језика у очувању идентитета у светлу права на употребу језика међу мањинским заједницама на Косову

25. mart. 2019. | 9:49


Energija je lepak, a ne eksploziv

22. januar. 2019. | 9:32


SVK NA KONSULTACIJAMA SA GRAĐANSKIM DRUŠTVOM U SEVERNOJ MITROVICI

15. mart. 2018. | 3:44
Za pet godina sever će biti ispražnjen

22. novembar. 2017. | 10:06Our Facebook


Our twitt's