Nasilje nad ženama nema opravdanje! #StopViolenceAgainstWomen

25. novembar. 2019. | 03:39


OKRUGLI STO NA TEMU RADA SPECIJALIZOVNIH VEĆA KOSOVA, Čaglavica 27.11.2019.

25. novembar. 2019. | 01:32


Sofa odgovornosti u Opštini Parteš

22. novembar. 2019. | 03:04


Poražavajući rezultati ovogodišnjeg istraživanja stavova Srba na Kosovu

20. novembar. 2019. | 09:09


Sofa odgovornosti u Opštini Gračanica

18. novembar. 2019. | 09:51


PRVA REGIONALNA KONFERENCIJA: ODRŽIVA POLJOPRIVREDA ZA ODRŽIVI BALKAN

14. novembar. 2019. | 09:27


MSC: Od ekstremiste do humaniste

12. novembar. 2019. | 11:02


Our Facebook


Our twitt's