Poziv za stažiranje u finansijama i administraciji

17. januar. 2020. | 11:04


Učešće građana u procesu donošenja odluka na lokanom nivou

30. decembar. 2019. | 01:06


Analiza trendova predstavljena i u Beogradu

24. decembar. 2019. | 10:19


ЈЕЗИЧКИ БИСЕР ПОД ПАДИНАМА ШАР ПЛАНИНЕ

19. decembar. 2019. | 12:22


Rodna ravnopravnost na rukovodećim pozicijama na lokalnom nivou

19. decembar. 2019. | 12:07


Kafa sa ambasadorkom Finske

17. decembar. 2019. | 09:07


Our Facebook


Our twitt's