Kosovska Specijalizovana veća, okrugli sto, Štrpce 19.06.

13. jun. 2019. | 02:23


Javni sastanci sa građanima i predstavnicima lokalnih vlasti

11. jun. 2019. | 02:41


Letnja škola kao škola

10. jun. 2019. | 12:34


Identifikacija i dekonstrukcija etničkih stereotipa na Kosovu

7. jun. 2019. | 10:01


Finalni događaj projekta "Critical Thinking and Analysis of Global Affairs"

31. maj. 2019. | 12:01


Prezentacija Benefiti tehničkih dogovora: pre i posle

31. maj. 2019. | 09:26


TV show SporaZoom: Sečemo sebi nos iz inata komšiji

28. maj. 2019. | 11:00


Our Facebook


Our twitt's