Produžen rok do 14.07.2019 : Konkurs za asistenta na projektu

1. jul. 2019. | 03:04


Forum : Građanski identitet izvan etničkih podela

28. jun. 2019. | 12:26


Јавна дебата о преводу скупштинских седница

21. jun. 2019. | 03:39


Sastanci u Berlinu i Parizu – pokušaji oživljavanja dijaloga

21. jun. 2019. | 01:45


Održana završna konferencija u okviru projekta Razvoj kapaciteta članova koordinaciog mehanizma za sprovođenje akcionih planova za borbu protiv porodičnog nasilja u sedam opština na Kosovu

20. jun. 2019. | 07:49


OKRUGLI STO NA TEMU RADA SPECIJALIZOVNIH VEĆA KOSOVA, 19.06.2019. Štrpce.

20. jun. 2019. | 03:40


SpoRAZUMevanje sa Radom Trajković i Fljorianom Ćehajom

13. jun. 2019. | 03:22


Our Facebook


Our twitt's