Јавна дебата о преводу скупштинских седница

21. jun. 2019. | 03:39


Sastanci u Berlinu i Parizu – pokušaji oživljavanja dijaloga

21. jun. 2019. | 01:45


Održana završna konferencija u okviru projekta Razvoj kapaciteta članova koordinaciog mehanizma za sprovođenje akcionih planova za borbu protiv porodičnog nasilja u sedam opština na Kosovu

20. jun. 2019. | 07:49


OKRUGLI STO NA TEMU RADA SPECIJALIZOVNIH VEĆA KOSOVA, 19.06.2019. Štrpce.

20. jun. 2019. | 03:40


SpoRAZUMevanje sa Radom Trajković i Fljorianom Ćehajom

13. jun. 2019. | 03:22


Kosovska Specijalizovana veća, okrugli sto, Štrpce 19.06.

13. jun. 2019. | 02:23


Javni sastanci sa građanima i predstavnicima lokalnih vlasti

11. jun. 2019. | 02:41


Our Facebook


Our twitt's