Jezik u javnom diskursu: između ljudskih prava i sloboda i etičkih i zakonskih ograda

6. novembar. 2018. | 12:07


Održana druga radionica na Školi evropskih integracija

5. novembar. 2018. | 09:22


Saradnja Savetodavnog veća za zajednice sa organizacijama civilnog društva

1. novembar. 2018. | 09:50


Izveštaj NVO AKTIV, 01.11.2018

1. novembar. 2018. | 11:19


ŠEI 2018: Vladavina prava na lokalnom nivou

25. oktobar. 2018. | 03:35


Konferencija: Prezentacija dokumenta Potencijalni scenariji razgraničenja i debata

25. oktobar. 2018. | 11:39


MSC: Integracija pravosuđa - godinu dana kasnije

25. oktobar. 2018. | 08:32


Our Facebook


Our twitt's