15. mart. 2019. | 04:45


Поновљени конкурс: Правни саветник за Канцеларију повереника за језике и НВО АКТИВ (две позиције)(Поновљени конкурс)

Правни саветник за Канцеларију повереника за језике и НВО АКТИВ

(две позиције)

 

Опис посла

Са циљем повећања ефикасности Канцеларије повереника за језике (КПЈ) у области заштите права на употребу свих званичних језика на Косову, пројекат ће подржати Одељење за питања усаглашености са законом (при Канцеларији) у провери усаглашености предложених нових нацрта закона и подзаконских аката са Законом о употреби језика. Такође ће бити подржано и Одељење за жалбе у процесуирању жалби које се подносе Канцеларији повереника за језике од стране појединаца и институција. Ово ће бити омогућено путем ангажовања два (2) правна саветника, који ће асистирати и Канцеларији и НВО АКТИВ-у у вези са правним питањима која се тичу Закона о употреби језика, а у оквиру свих пројектних активности.

У том смислу, НВО АКТИВ ће ангажовати два правна саветника, који ће пружити подршку и давати савете Канцеларији, као и тиму за имплементацију пројекта, у трајању од приближно 18 месеци.

Задаци

Под директним надзором руководиоца пројекта, правни саветник ће имати следеће задатке:

• да даје правне савете и подршку Канцеларији ради ефективне имплементације стратегије правних лекова у поступању са жалбама и израдом закона;

• да даје правне савете који се тичу недостатка предложених закона који су објављени на онлајн платформи за јавне консултације;

• да израђује нацрте и даје предлоге на представке које буду упућене Канцеларији за језике ради спровођења пред-консултативних процеса као и ради јавних консултација;

• да идентификује правне пропусте у садашњим обрасцима за жалбе које користи Канцеларија повереника за језике и предложи хитне мере за њихову исправку;

• да пружи савете о изради правних препорука које Канцеларија доставља јавним институцијама;

• да обучи и/или ојача капацитете особља Канцеларије у идентификовању и састављању правних предмета / образлагању случајева кршења одређеног права на језик;

• да помаже тиму за спровођење пројекта при истраживању у вези са правним питањима која се односе на утврђивање правних и нормативних основа у погледу употребе језика на Косову;

• да организује и одржава састанке са општинским органима који су надлежни за језичка питања;

• да помаже тиму за спровођење пројекта при изради годишњих извештаја о надгледању.

 

Локација:

Правни саветник ће бити смештен удвојено у канцеларији НВО АКТИВ-а у Приштини и у Канцеларији повереника за језике.

Потребне квалификације:

• Факултетска диплома правника (обавезно); диплома са постдипломских студија из области људских права и познавање ове области су предност;

• Најмање три године искуства у области израде нацрта о правним питањима, укључујући и рад у оквиру институција које се баве спровођењем закона/заштитом људских права, истраживања и писања извештаја;

• Оспособљеност за рад у оквиру задате методологије;

• Добре ИТ вештине, као и искуство у управљању подацима;

• Течно познавање српског и/или албанског језика је обавезно, нарочито је пожељно одлично познавање енглеског језика.

Пожељне квалификације:

Добра радна повезаност са локалним институцијама на Косову у области језика;

• Добре ИТ вештине, као и искуство у управљању подацима;

• Основно знање о начинима обједињавања родно заснованих питања са својим свакодневним радом и изражавања обазривости у погледу родне припадности у међуљудским односима;

• Одличне организационе и административне вештине.

 

Предложена накнада и трајање уговора:

Плата правном саветнику износи 850 евра бруто на месечном нивоу. Очекивано трајање уговора је 18 месеци уз тромесечни пробни период.

Пријава:

Заинтересовани кандидати треба да пошаљу своју радну биографију и мотивационо писмо на: office@ngoaktiv.org

Крањи рок:

Пријаве слати до 29. марта текуће године (до 23 ч).