28. novembar. 2016. | 01:34


Poseta studenata Univerziteta York nevladinoj organizaciji AktivŠesnaestoro studenata master studija iz oblasti posleratnog oporavka, na Univerzitetu u Njujorku i njihovi profesori, zajedno sa svojim profesorima, posetili su nevladinu organizaciju Aktiv po drugi put u toku godišnjeg  studijskog putovanja po Kosovu. Cilj posete je da omogući studentima da steknu uvid u različite dimenzije posleratnog razvoja Kosova iz perspective kosovskih Srba. Studenti su bili podelejni  po grupama u odnosu na specifične post-konfliktne teme,i to:pomirenje,  raseljavanje i reintegracija,rod i uloga civilnog društva.

Aktivov rad i kao i objašnjenje društvenog i političkog konteksta na Kosovu,predstavili su članovi/ce osoblja: Milica Andrić, direktorka programa;Marija Stanković , sektor za pitanja ljudskih prava i stažista Alberto Sartori.