16. maj. 2020. | 02:30


Institucija Ombdusmana pokrenula žalbu na osnovu dopisa NVO AKTIVZbog situacije među nevećinskim zajednicama nastale prilikom sprovođenja paketa od 15 mera koje je Vlada Kosova usvojila u cilju prevazilaženja ekonomskih posledica izazvanih pandemijom korona virusa, NVO AKTIV je uputila dopis nadležnim institucijama da obezbede njihovu efikasniju implementaciju kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnija.

NVO AKTIV je, prateći aktuelna dešavanja pomoću Građanske grupe za brzo delovanje, uočila više potencijalnih problema i dala konkretne predloge kako da se posledice tih problema ublaže. Ovu grupu sačinjavaju pripadnici civilnog sektora iz svih krajeva Kosova.

Dopis je poslat 8. maja 2020. godine na adrese Vlade Kosova, Ministarstva za finansije i transfere, Agencije za zapošljavanje, Ministarstva rada i socijalne zaštite i Institucije Ombudsmana.

Kancelarija Ombudsmana je uvažila argumente navedene u dopisu NVO AKTIV-a, na osnovu toga registrovala žalbu i pokrenula istragu o eventualnom kršenju ljudskih prava.

Saopštenje za javnost povodom problema nevećinskih zajednica sa primenom paketa mera za prevazilaženje ekonomskih posledica korona virusa možete pročitati na:

http://ngoaktiv.org/srb/news/issues-of-non-majority-communities-with-the-implementation-of-a-package-of-measures-to-counter-the-economic-impact-of-the-coronavirus