6. decembar. 2019. | 09:25


Ponovljena objava : Poziv za podnošenje predloga projekata za pisane doprinose Izveštaju EU o Kosovu za 2020NVO AKTIV je ponovo otvorila poziv za podnošenje predloga projekta za pisane doprinose Izveštaju EU za Kosovo 2020. Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva koje deluju u nevećinskim zajednicama na Kosovu, sa ciljem olakšavanja strukturnog učešća članova nevećinskih zajednica u procesu konsultacija za pisane doprinose Izvještaju o napretku EU.

Smernice i prijavni formular možete naći ovde :

Smernice za prijavu formular za prijavu 

Rok za prijavu je: 12. decembra 2019 u 16:00.

Sve prijave se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavljaju u štampanom i elektronskom formatu (na CDu ili USBu) kancelariji NVO AKTIV, Kralja Petra I, 183a, Severna Mitrovica ili Kancelariji za građanske inicijative, Ul. Bedri Pejani 33, 1. sprat, Priština, u koverti označenom kao "CFP - Doprinos godišnjem Izvještaju EU za Kosovo 2020". Sve prijave moraju biti pripremljene i dostavljene na engleskom jeziku.

/

12. februar. 2018. | 03:20

*

28. jul. 2015. | 03:09

Poziv za stažiranje

10. januar. 2018. | 03:19

Sporazoom: Suočavanje sa prošlošću

30. novembar. 2020. | 09:02

MSC: Nevidljive posledice kovida-19

27. novembar. 2020. | 12:36

Do you speak srpski?

17. novembar. 2020. | 03:43