24. jun. 2020. | 09:21


Građanska grupa za brzo delovanje-IncidentiOd početka pandemije COVID-19 u martu, NVO Aktiv je uočio porast incidenata u oblastima na Kosovu u kojima žive Srbi. Ovo je dovelo do zabrinutosti zbog sigurnosti u zajednici kosovskih Srba.

Više podataka možete pronaći u sledećoj infografici.

Zabeleženo više od dvadeset (20) incidenata, u periodu između 15. marta i 3. juna, čija su meta bili kosovski Srbi, uključujući podmetanje požara, fizičke napade i pljačke. NVO Aktiv i zajednicu Srba na Kosovu brine adekvatnost i vreme reagovanja na incidente od strane policije. Verujemo da se može više učiniti na izgradnji i podršci njihovog rada na nivou lokalnih i centralnih institucija, a to podrazumeva preduzimanje dodatnih preventivnih bezbednosnih mera radi zaštite ugroženih građana i osiguranja da se zločini u potpunosti istraže.

Neobične okolnosti pandemije COVID-19 ukazale su na probleme sa kojima se suočavaju nevećinske zajednice na Kosovu. Uprkos ovim izazovima, trebalo bi poštovati ustavne i pravne okvire koji garantuju ličnu sigurnost, kao i sigurnost imovine, što će poslužiti za jačanje višedecenijskih napora i ulaganja u izgradnju sigurne i multietničke sredine.

NVO Aktiv poziva sve relevantne institucije da pruže dodatnu podršku i resurse u slučajevima koji se odnose na kolektivnu sigurnost i sigurnost pripadnika nevećinskih zajednica.