26. avgust. 2019. | 11:42


Javni poziv za studente, „Indeks etničkih stereotipa na Kosovu“NVO AKTIV poziva sve studente Univerziteta u Prištini i Mitrovici da se prijave za učešće u istraživanju koje se odnosi na identifikaciju i dekonstrukciju etničkih stereotipa na Kosovu.

U okviru projekta studentima se pruža mogućnost da učestvuju u istraživanju pod nazivom „Indeks etničkih stereotipa na Kosovu“, o problemima etničkih stereotipa.

Izabrani studenti će voditi pripremu istraživanja, pružiti tehničku ekspertizu u pravnim i političkim procenama, sprovoditi terenske ankete i nadgledanje anketara.

Projekat je usmeren ka onim studentima koji žele da se već tokom studija povežu sa radom regionalnih nevladinih organizacija. Kroz ovaj projekat oni će dobiti priliku da teoretsko znanje stečeno na fakultetu praktično primene, da sarađuju sa mladima iz drugih zajednica i da steknu neophodno iskustvo za dalji rad.

NVO Aktiv će angažovati odabrane studente za tri vrste aktivnosti:

Studenti autori - dve pozicije (jedna za rad sa zajednicom koja govori srpski, a druga za rad sa zajednicom koja govori albanski): Studenti će u saradnji sa osobljem projekta voditi pripremu studije, pružanje tehničke ekspertize u pravnim i političkim procenama koja će utvrditi strukturu studije. Trajanje angažovanja 4 meseca.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

- kosovski državljani i studenti prištinskog ili mitrovičkog univerziteta,

- studenti društvenih nauka ili slično,

- prethodno iskustvo u istraživanju (prednost),

- široko razumevanje konteksta u kojem se istraživanje odvija,

- kreativnost, inovativnost i originalnost u pristupu istraživanju,

- originalno, nezavisno i kritičko mišljenje i sposobnost razvijanja teorijskih koncepata,

- sposobnost kritičke analize i procene rezultata.

Studenti terenski istraživači - dve pozicije (jedna za rad sa zajednicom koja govori srpski, a druga za rad sa zajednicom koja govori albanski): Terenski istraživači će u saradnji sa projektnim osobljem voditi intervjue, fokus grupe i nadgledati anketare. Trajanje angažovanja 3 meseca.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

- kosovski državljani i studenti prištinskog ili mitrovičkog univerziteta,

- studenti društvenih nauka ili slično,

- prethodno iskustvo u vođenju intervjua i fokus grupa (prednost),

- razumevanje relevantnih istraživačkih metodologija i tehnika,

- široko razumevanje konteksta u kojem se istraživanje odvija.

Studenti anketari - do 10 pozicija (u zavisnosti od teritorijalne zastupljenosti): Studenti će vršiti prikupljanje podataka o mišljenju putem upitnika. Studenti će imati određeni broj upitnika koje moraju ispuniti.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

- kosovski državljani i studenti prištinskog ili mitrovičkog univerziteta,

- prethodno iskustvo u prikupljanju podataka putem upitnika (prednost),

- razumevanje relevantnog istraživačkog konteksta i odgovorna radna praksa.

Ova aktivnost je deo šireg projekta koji sprovodi Koalicije za pomirenje na Kosovu, čiji je NVO AKTIV član, a koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Aktivnosti Koalicije za pomirenje na Kosovu namenjene su svim zajednicama na Kosovu sa ciljem pomirenja i zajedničkog života svih na ovim prostorima.

Zainteresovani studenti treba da pošalju CV i kratko motivaciono pismo u kome će navesti razloge zbog kojih bi da budu deo ovog projekta na adresu applications@ngoaktiv.org. Rok za prijavu je 10. septembar 2019.

Dodatne informacije možete dobiti putem mejla aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ili putem brojeva telefona +38163 805 0423 i +38349 232 607