17. oktobar. 2018. | 02:39


Projektni sastanakNa zajedničkom sastanku predstavnika Kancelarije poverenika za jezike, ambasade Kraljevine Norveške i NVO Aktiv, održanom 16. oktobra 2018. godine, dogovoreni su osnovni principi i plan rada na projektu ’Kreiranje dvojezičnog Kosova’. Predstavnici su usaglasili dinamiku rada i kanale komunikacije i koordinacije među subjektima koji će učestvovati u projektu.