28. februar. 2020. | 02:16


Prezentacija analize ’Procena prava i sloboda u srpskim zajednicama na Kosovu’NVO Aktiv je 27. februara u hotelu Sirius u Prištini održao prezentaciju papira „Procena sloboda i prava u zajednicama kosovskih Srba”, koji je izrađen uz podršku Olof Palme Centra. Cilj ove analize je da pruži pregled gorućih pitanja i problema sa kojima se suočava zajednica kosovskih Srba, a sa ciljem skretanja pažnje lokalnih političkih aktera na Kosovu kao i članova međunarodne zajednice na iste.

Gosti prezentacije bili su Nedžmedin Spahiu, univerzitetski profesor i politikolog, i Nenad Rašić, predsednik Progresivno demokratske stranke, koji su dali osvrt na (ne)poštovanje prava srpske i ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu, te podelili utiske o sadržaju same publikacije. Govoreći o trenutnom položaju srpske zajednice na Kosovu, Spahiu je istakao da su nesposobnost većinske zajednice da uspešno integriše srpsku zajednicu, te insistiranje zvaničnog Beograda da se Srbi ne integrišu u kosovsko društvo, dva ključna problema. Rašić je pak naglasio da je najveći problem što drugi subjekti upravljaju životima pripadnika ove zajednice.

Nakon diskusije sa panelistima, usledila su pitanja iz publike.

Publikaciju možete pročitati u onlajn formi.

Ova aktivnost je podržana od strane Olof Palme Centra i ni na koji način ne odražava stavove ove institucije.