29. jul. 2021. | 09:58


Prezentacija istraživanja ’Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu’NVO Aktiv je 28. jula u hotelu Swiss Diamond u Prištini održao prezentaciju papira „Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu”, koji je izrađen uz podršku Međunarodnog Olof Palme centra. Gosti prezentacije bili su Almir Veliji, zamenik ministra za regionalni razvoj, Raif Kirkul, novinar i Fatir Berzati, aktivista, koji su dali osvrt na (ne)poštovanje prava nevećinskih zajednica na Kosovu, te podelili utiske o sadržaju same publikacije.

Pokrenuta prošle godine, procena statusa nevećinskih prava na Kosovu važan je kamen temelјac ovih napora i predstavlјa kumulativnu analizu podataka prikuplјenih praćenjem aktivnosti u brojnim postavlјenim tematskim oblastima koja uklјučuju jezička prava, pristup uslugama, kulturno i versko nasleđe, bezbednost, imovinska prava i povratak. Iako se prethodni izveštaj fokusirao isklјučivo na zajednicu kosovskih Srba, ovogodišnji izveštaj je proširen tako da uklјučuje Bošnjake, Gorance, RAE zajednice i Turke.

Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu za 2020. godinu, čiji su autori Caleb Waugh i Igor Marković, je publikacija koja, za razliku od izveštaja sličnog karaktera, za cilj ima da osvetli perspektivu običnog građanina, pripadnika nevećinskih zajednica, o problemima sa kojima se svakodnevno ili periodično suočavaju, te interesima za koje smatraju da donosioci odluka treba da uzmu u obzir u što kraćem periodu. U tom smislu, istraživački tim je sproveo četrnaest (14) fokus grupa sa pripadnicima nevećinskih zajednica u kosovskim opštinama u kojima Aškalije, Bošnjaci, Egipćani, Goranci, Romi, Turci i Srbi čine značajni procenat ukupnog stanovništva. Osim fokus grupa sa građanima, sprovedeno je i osamnaest (18) intervjua sa predstavnicima nevladinog sektora i medija, te donosiocima odluka iz redova nevećinskih zajednica. Ovakav istraživački pristup je za cilj imao da dubinski istraži lične stavove i interese nevećinskih zajednica kao celine o kojima ne postoji šira društvena i politička diskusija.

Nakon diskusije sa panelistima, usledila su pitanja iz publike.

Publikaciju možete pročitati u onlajn formi.

Ova aktivnost je podržana od strane Olof Palme Centra i ni na koji način ne odražava stavove ove institucije.

*

28. jul. 2015. | 03:09

/

12. februar. 2018. | 03:20

Poziv za stažiranje

10. januar. 2018. | 03:19

Popis na Kosovu 2022. i srpska zajednica

22. novembar. 2021. | 12:09

Sporazoom: Koliko smo zagađeni?

10. novembar. 2021. | 11:09

Zajednica - Fantom začaranog kruga moći

19. oktobar. 2021. | 09:09

Sporazoom: Od stikera do stikera

13. oktobar. 2021. | 05:22