8. septembar. 2017. | 06:00


Poziv za prijavu: Treninzi/obuka za organizacije civilnog društva 

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) poziva sve organizacije civilnog društva da učestvuju u obuci/treninzima koji imaju za cilj da povećaju njihove kapacitete i unapređenje njihovog funkcionisanja i njihovu održivost.

Treninzi će biti održani na temu:

1- Pisanje predloga projekata

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

Izvori finansiranja od strane Evropske Unije

Razumevanje smernica raspisanih konkursa od strane EU

Proces prijave za finansiranje projekata od strane EU

Formiranje grupa za pisanje projekata

Najčešće administrativne greške

Paket za prijavljivanje i pisanje koncepta (concept note)

Logička matrica

Pisanje predloga budžeta

 Datumi treninga: 22. 09. 23.09. i 24.09.2017.

Ime predavača: Dubravka Velat, ko-osnivačica, Građanske inicijative

2- Finansijski menadžment

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

Knjigovodstvo i računovodstvo u nevladinom sektoru

Prijavljivanje zaposlenih i poreske obaveze za plate zaposlenih

Porez na zarade (WM forma), penzijski doprinosi (CM forma), porez na zakup i nerezidentna lica (WR forma), porez na dodatnu vrednost (PDV forma)

Godišnje izveštavanje poreske administracije ( CD forma)

Datumi treninga:  28.09. i  29.09.2017

Ime predavača: Katarina Ađandžić, Upravnica tima poreskih inpektora, Poreska administracija Kosova, region Mitrovice

3- Učešće organizacija civilnog društva u izradi zakona i politika - uključujući i uvođenje minimalnih standarda

Kratak opis:

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

Koncepti i opšte pristupi, mehanizmi i metodologije koje pomažu organizacijama civilnog društva da pruže efikasan doprinos u izradi zakona na lokalnom i centralnom nivou vlasti

Primeri obrazaca i metodologija koje se primenjuju kako bi se pružila podrška učešću organizacija civilnog društva kako bi doprineli izradi javnih politika

Identifikovanje koraka koje predstavnici organizacija civilnog društva mogu da preduzmu u toku procesa stvaranja zakona

Praktični modeli koji nude korisne informacije za pisanje javnih politika

Uredba o minimalnim standardima za javne konsultacije

 Datumi treninga: 04.10 i 05.10. 2017.

Ime predavača:  Florina Duli, izvršna direktorka, Kosovska inicijativa za stabilnost

4- Interno upravljanje

Kratak opis:

Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

Objašnjenje principa rada i funkcionisanja civilnog društva kroz praktične primere i razmenu iskustava

Strateško planiranje i održivot

Struktura i raspodela uloga u organizaciji u odnosu na tip organizacije

Primena važećih zakona u vezi rada nevladinih organizacija

Objašnjenje internih dokumenata organizacija civilnog društva

Nivoi odgovornosti unutar organizacije

Datumi treninga: 12.10 i 13.10.2017.

 Ime predavača: Miodrag Marinković, Programski direktor, NVO Aktiv

Proces prijavljivanja i odabir organizacija:

Pravo prijave imaju sve organizacije civilnog društva koje su registrovane. Ovi treninzi imaju za cilj jačanje organizacionih kapaciteta, upravljačke strukture i zastupanja za najmanje 15 organizacija civilnog društva na svakom od treninga. Sva predavanja će biti održana na srpskom jeziku i nude se besplatno za sve odabrane učesnike.

Na kraju svakog treninga, učesnici obuke će dobiti sertifikat za učešće.

Da biste se prijavili, pošaljite popunjen obrazac (preuzmite ga ovde) sa svim potrebnim informacijama na e-mail adresu: applications@ngoaktiv.org.

Ove treninge/obuku sprovodi NVO AKTIV, te ih u vezi sa detaljnijim informacijama o procesu prijavljivanja možete  kontaktirati svakog radnog dana na broj telefona +381640618875.

Krajnji rok za prijavu je do datuma : 17/09/ 2017. do 16:00.