11. jun. 2018. | 08:33


Poziv za prijavu na konkurs Škole evropskih integracijaNVO ,,Aktiv” poziva sve zainteresovane službenike javnih institucija i institucija lokalne samouprave, članove organizacija civilnog društva, predstavnike medija i poslovnog sektora, kao i studente postdiplomskih studija sa severa Kosova da se prijave za novi ciklus Škole evropskih integracija, koji će biti održan u Severnoj Mitrovici od 1. jula (uz jednomesečnu letnju pauzu).

Peti ciklus EU škole će početi zajedničkom radionicom (van Severne Mitrovice) na kojoj će polaznicima biti predstavljene osnove nastanka i funkcionisanja Evropske unije kroz osvrt na njen istorijat, institucije, ekonomski sistem i ključne oblasti posebnih politika. Uz osnove, zajednička radionica će se fokusirati i na odnos EU i Zapadnog Balkana, proces stabilizacije i pridruživanja i novu Strategiju proširenja EU, kao i na konkretne benefite za zemlje regiona (poput instrumenata pomoći EU).

Nakon početne zajedničke radionice, program škole će biti podeljen na 2 tematske oblasti/ radne grupe. Dvodnevne radionice za svaku od grupa će se održavati svake druge nedelje, na srpskom jeziku od strane renomiranih stručnjaka iz oblasti evropskih integracija. Kandidati će se opredeliti za jednu od dve ponuđene tematske oblasti:

 • Vladavina prava- koja obuhvata 3 tematske radionice:
 1. Watchdog aktivnosti NVO – kako i koliko civilno društvo i mediji mogu da doprinesu unapređenju vladavine prava kroz proces pristupanja EU? Dvodnevna radionica u Severnoj Mitrovici će biti posvećena praćenju primene i evaluaciji zakona odnosno reformi koje su od posebnog značaja za lokal, kao i izradi ,,shadowreports“ kao oruđu za skretanje pažnje na te teme. Uz teorijska znanja o procesu kreiranja i praćenja javnih politika, predavači će primeniti ,,case-study“ primere specijalizovanih NVO. Prvog dana, uz teorijska znanja, predavači će predstaviti različite pristupe i mehanizme za praćenje reformi u oblasti vladavine prava sa posebnim akcentom na primeru praćenja reforme javne uprave. Drugog dana, poseban naglasak biće na ulozi medija u praćenju reformi i rada institucija, a predavači će pričati o saradnji medija i organizacija civilnog drištva i praktičnim veštinama istraživačkog novinarstva, uz primere iz prakse. 
 2. Vladavina prava na lokalu – dvodnevna radionica u Mitrovici će biti posvećena transparentnosti i inkluzivnosti lokalne vlasti, od lokalnih izbora do praćenja trošenja lokalnih budžetskih sredstava u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva. Uz „teorijska“ znanja o EU standardima i načinima participacije stanovništva u lokalnoj vlasti koja će predstaviti eksperti iz Beograda, polaznici će od praktičara iz prve ruke čuti više o tome kako na najefikasniji način lokalna administracija, lokalne organizacije civilnog drištva i građani mogu sarađivati. Deo radionice će biti fokusiran na inicijative koje se bave posmatranjem izbora.
 3. Bezbednost – radionica posvećena pitanjima bezbednosti i slobode, uključujući lokalni, regionalni i evropski kontekst. Zašto su pravda, sloboda i bezbednost jedno od ključnih poglavlja u fokusu pregovora o članstvu zemalja (potencijalnih) kandidata u EU, i šta to podrazumeva? Koje nadležnosti ima EU i koji su zajednički evropski standardi u oblasti bezbednosti i sloboda? Fokus radionice biće usmeren na teme azila, migracija, kontrole granica, Šengena i carinske saradnje, policijske saradnje, borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i droga, a predavači će poseban akcenat staviti na značaj regionalne saradnje u ovom polju za lokalnu zajednicu, kao i uloge organizacija civilnog drištva u praćenju ove oblasti objašnjene kroz primere dobre prakse i „case-study“ pristup. Radionica obuhvata četiri predavanja na kojima će se govoriti o ,,watchdog“ aktivnostima, praćenju reformi i pregovora u okviru pregovora o pristupanju EU, mehanizmima poput NKEU, a posebno o saradnji policije; kao i pitanjima azila, vizne politike i migracija. Polaznici će iz prve ruke ispratiti proces praćenja i ključne alatke koje watchdog organizacije koriste u svakodnevnom radu.
 • Zaštita životne sredine i ekološka politikakoja obuhvata 3 tematske radionice:
  1. Zaštita životne sredine i ekološka politika – tematska dvodnevna radionica koja će se održati u Severnoj Mitrovici, uz učešće predavača iz Srbije i sa Kosova, koji će osim ključnih standarda u okviru pregovora o pristupanju EU kroz „case-study“ pristup polaznicima približiti teorijska znanja i primere dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine, koje mogu primeniti i u svojoj sredini. Radionica obuhvata i uključivanje kancelarija pri opštinama koje se bave ovom temom i lokalnih NVO. Tematski će biti pokriveni aspekti značaja zaštite životne sredine, razvoj ekološke politike u kontekstu evropskih integracija, kao i ključni izazovi u procesu evropskih integracija.
  1. Prirodni resursi: energetski potencijali na lokalu – tematska dvodnevna radionica koja će se održati u Mitrovici, uz učešće predavača iz Srbije i sa Kosova, koji će pružiti teorijska znanja o obnovljivim (energija vetra, vode, geotermalna, solarna i bio energija) neobnovljivim izvorima energije (fosilna goriva i rude i minerali), politikama koje EU sprovodi u ovoj oblasti, ali i o praksama u regionu, poput hroničnog problema energetskog siromaštva. Drugi deo radionice će biti usmeren na „case-study“ sa polaznicima koji će razmatrati pitanja i slučajeve od posebnog značaja ekološkog, ali i ekonomskog značaja za lokalnu zajednicu na severu Kosova
  2. Lokalni ekonomski razvoj i socijalno preduzetništvo - dvodnevna radionica koja će se održati u Mitrovici, sa fokusom na pitanja lokalnog ekonomskog razvoja, korišćenja EU fondova za prekograničnu saradnju, kao i potencijala socijalnog preduzetništva koje predstavlja sve veći činilac u podršci lokalnog ekonomskog razvoja. Predavači će polaznicima uz teorijska predavanja kroz „case-study“ pristup predstaviti primere dobre prakse, uz pomoć praktičara koji će kao gostujući predavači polaznicima predstaviti primere dobre prakse kroz svoje uspešne projekte i aktivnosti.

Tokom programa biće organizovane i dve studijske posete (Beogradu i Prištini) kao i jedan regionalni seminar. Svi troškovi biće pokriveni od strane organizatora.

Prijave su otvorene kako za nove, tako i za polaznike prethodnih ciklusa Škole evropskih integracija. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti:

 • Tako što će svoju biografiju, popunjenu prijavu i pismo preporuke poslati na: sei@ngoaktiv.org (obavezno koristite prijavu koju možete pronaći OVDE)
 • Lično, tako što ćete svoju biografiju, popunjenu prijavu i pismo preporuke dostaviti u kancelarijama NVO ,,Aktiv”, Kralja Petra I, 183a (obavezno koristite prijavu koju možete pronaći OVDE)

Krajnji rok za prijavljivanje je 19. jun 2018.

Ukoliko imate nedoumica ili pitanja možete nas kontaktirati na: sei@ngoaktiv.org ili na tel: +381 62 1665447.

Školu evropske integracije organizuje Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i NVO ,,Aktiv”.