17. decembar. 2020. | 08:50


Podcast03: Institucionalni mehanizmi za zaštitu prava nevećinskih zajednica na Kosovu (Video)U trećoj epizodi serijala Promaja pokušali smo da dobijemo odgovor od institucija na pitanje koje su aktivnosti od početka pandemije preduzete u cilju zaštite prava na upotrebu maternjeg jezika ali i drugih prava koja su zakonom garantovana a tiču se nevećinskih zajednica.

Predstavnici institucija odgovorili su na pitanja o tome u čemu se sastoji mandat njihovih institucija, u čemu vide poteškoće a u čemu promene na bolje.

Saznali smo da je potrebno još rada na efektivnoj ravnopravnosti nevećinskih zajednica na Kosovu ali i da je neophodno zalaganje i samih pripadnika nevećinskih zajednica u aktivnoj borbi za poštovanje njihovih zakonom garantovanih prava.

Zahvaljujemo se sagovornicima:

Marija Radulović, zamenica Ombudsperson Kosovo

Alister Bučart Livingston, viši savetnik, Kancelarija za pitanja zajednica

Senada Sagdati, predstavnica bošnjačke zajednice u Savetodavnom veću za zajednice

Omer Šerafedin, bivši predstavnik turske zajednice u Savetodavnom veću za zajednice

 

Video