22. jul. 2020. | 11:04


Podcast EP 01: Građanska grupa za brzo delovanje (VIDEO)Usled izbijanja pandemije virusa korona i uvođenje mera zaštite na Kosovu, NVO ,,Aktiv” je, prilagođavajući se situaciji, a pored svojih redovnih aktivnosti, posebnu pažnju posvetio položaju nevećinskih zajednica i ugroženih grupa širom Kosova.

Sa kavim su se sve problemima susretale nevećinske sredine na Kosovu? Zbog čega su nevećinske zajednice bile neposredno ugrožene? Da li primena Zakona o upotrebi jezika predstavlja jedan od najvećih izazova, ali i gotovo nedostižni standard u radu centralnih instiucija? U kojoj meri je civilno društvo uspelo da odgovori na aktuelne društvene izazove tokom pandemije?

O ovim, ali i drugim pitanjima, za naš prvi podcast, govore koordinatori Radne grupe za brzo delovanje.

Čućete i nešto više o tome šta je ALVED, kao i o njegovim nastojanjima da podstakne građanski aktivizam usmeren na zaštitu prava lokalnih zajednica.

Podcast EP 01