30. jul. 2020. | 10:08


NVO AKTIV poziva Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje da se pridržavaju Zakona o upotrebi jezikaSaopštenje za javnost

Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut javno zdravlje da prestanu sa kršenjem Zakona o upotrebi jezika u vreme pandemije

30. jul 2020.

Vlada Kosova je 28. jula objavila Odluku o novim merama za sprečavanje širenja virusa korona. U Odluci se, između ostalog, navodi da su sve osobe na Kosovu dužna da “primenjuju preventivne mere i preporuke Nacionalnog instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja”. Pripadnici srpske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu, međutim, ne mogu da se informišu o ovim merama i preporukama budući da se obe institucije ističu u kršenju Zakona o upotrebi jezika i da ne objavljuju informacije na srpskom jeziku.

Od početka pandemije, informacije koje objavljuju Ministarstvo zdravlja i Nacionalni institut za javno zdravlje dostupne su gotovo isključivo na albanskom jeziku, uprkos značaju koji one imaju za zaštitu zdravlja stanovništva. Ministarstvo zdravlja već mesecima ne ažurira verziju svoje veb stranice na srpskom jeziku. Stranica COVID19 koju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja takođe je gotovo nedostupna na srpskom jeziku. Nacionalni institut za javno zdravlje čak ni ne poseduje verziju veb stranice na srpskom jeziku. Sve objave na stranici ove institucije na društvenoj mreži “fejsbuk” su takođe dostupne isključivo na albanskom jeziku. Osim toga, saopštenja za javnost Ministarstva zdravlja i Nacionalnog instituta za zdravlje dostavljaju se medijima uglavnom na albanskom jeziku bez prevoda na srpski jezik.

NVO AKTIV i pojedini mediji su zbog se u prethodnom periodu obraćali Kancelariji poverenika za jezike povodom rada ovih institucija, ali to nije dalo rezultat.

Budući da se pomenute institucije ne pridržavaju svoje obaveze da sve informacije objavljuju i na srpskom jeziku, postavlja se pitanje kako građani srpske i drugih nevećinskih zajenica mogu da “primenjuju njihove preventivne mere i preporuke” kada o njima ne mogu da se informišu?

U cilju zaštite zdravlja svih osoba na Kosovu, ali i poštovanja jezičkih prava, NVO AKTIV traži od Ministarstva zdravlja i Nacionalnog instituta za javno zdravlje da poštuju Zakon o upotrebi jezika i obezbede prevod svih dokumenata i informacija na srpski jezik. NVO AKTIV poziva Kancelariju poverenika da preduzme mere u skladu sa svojim nadležnostima kako kršenje Zakona o upotrebi jezika od strane institucija ne bi postala praksa.