3. decembar. 2020. | 04:29


NVO Aktiv reaguje na optužbe od strane RTKNVO Aktiv želi da skrene pažnju na niz zapalјivih i činjenično sumnjivih izjava i optužbi iznetih tokom televizijske debate koja je dana 6. oktobra 2020. emitovana na Radio-televiziji Kosova (RTK) pod naslovom Zajednica i srpski scenariji protiv Kosova i u člancima objavljenim na veb stranici (www.rtklive.com) 2. i 6. oktobra.1 2

Priroda optužbi protiv naše organizacije i kontekst u kojem su prikazane, predstavljaju kršenje Kodeksa za štampu Saveta za štampu Kosova, Kodeksa ponašanja Nezavisne komisije za medije (IMC) za audio i audio-vizuelne medijske usluge na Kosovu i Zakona o RTK.

U člancima i tokom rasprave iznet je niz tvrdnji protiv NVO Aktiv i platforme Empirika, sugerišući da su oni uključeni u organizovanu kampanju izveštavanja o isceniranim incidentima u delovima Kosova naseljenim Srbima kako bi se stvorila Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom (ZSO). Štaviše, tvrdi se da su Aktiv i Empirika Briselu slali „netačne“ informacije, implicirajući da svesno izmišljaju informacije. Na kraju, RTK je iznela tvrdnje da je NVO Aktiv pokrenula kampanju za formiranje ZSO. Navedene tvrdnje su netačne i nisu zasnovane na činjenicama. Aktiv je zaista objavio dokument koji se bavi ZSO3, ali ni na koji način nije uključen u organizovane napore u obliku kampanje. NVO Aktiv je uznemirena činjenicom da je RTK objavila neutemeljene4 navode da Aktiv aktivno i svesno falsifikuje informacije o navodnoj koordinaciji i saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA). Ovo je potencijalno opasna optužba, posebno s obzirom na činjenicu da Aktiv nije finansijski ili na bilo koji drugi način podržan od strane državne bezbednosne agencije. NVO Aktiv je uverena da ovo predstavlja vrlo direktan napad na njen integritet kao organizacije civilnog društva i naglašava činjenicu da ni u jednom trenutku RTK nije tražila komentar ili pojašnjenje od nevladine organizacije AKTIV, niti je jasno stavila do znanja da su navodi bili pre uredničke nego činjenične prirode. Štaviše, ove optužbe služe samo za skretanje pažnje sa važnih pitanja sa kojima se Kosovo suočava i za podrivanje legitimne  zabrinutosti pripadnika srpske zajednice na Kosovu.

RTK, kao vodeća javna (koja se finansira iz kosovskog budžeta) radio-difuzna ustanova, dužna je da izveštava objektivno i u skladu sa svojim obavezama kako je navedeno u Zakonu o Radio-televiziji Kosova. Imajući u vidu da u ovom slučaju postoji niz potencijalnih kršenja Kodeksa za štampu Saveta za štampu Kosova, Kodeksa ponašanja Nezavisne komisije za medije (IMC) za audio i audio-vizuelne medijske usluge na Kosovu, Aktiv zahteva da se preduzmu sledeće korake:

  • Da se publikacije dopune pružanjem prava na odgovor predstavniku NVO Aktiv i  njihovi stavovi objave u članku ili emisiji i da se reakcija NVO Aktiv objavi na veb stranici RTK Live.
  • Da se isprave netačnosti u člancima objavljenim na veb stranici RTK Live i da se jasno navede da ne postoje dokazi niti bilo kakav konkretan pokazatelj da su Aktiv i Empirika povezani sa srpskim organima državne bezbednosti, niti da su svesno i zlonamerno izmislili podatke u vezi sa nasilnim/krivičnim incidentima.
  • Da se objavi izvinjenje NVO Aktivu i platformi Empirika.
 

1.https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=468084  

2.https://www.rtklive.com/sq/news-single.php?ID=467172

3.http://www.ngoaktiv.org/publication/beyond-constructive-ambiguity-how-to-stop-worrying-and-love-the-association-community-of-k-serb-majority-municipalities

4. RTK je kao izvor navela samo „izvore RTK“.