12. februar. 2021. | 12:04


NVO AKTIV pokreće inicijativu za izmene i dopune Zakona o upotrebi jezika“Zakon koji postoji u praksi više ništa ne znači”, kaže Ognjen Gogić menadžer projekta “Kreiranje dvojezičnog Kosova”, koji sprovodi NVO AKTIV. On je tokom prvog podkasta u okviru serijala “Moje jezik, moje pravo” naglasio da mnogi građani nisu svesni svojih zakonskih prava.

“Jedan deo sugrađana iz srpske zajednice jeste svestan svojih prava, drugi deo je manje sa njima upoznat. Ono što je zajedničko svima jeste da niko više ne pokušava da se bori za svoja prava. Čak i ukoliko su upoznati sa time da postoji Zakon o upotrebi jezika, oni iz iskustva znaju da to u praksi ne znači ništa. Ovaj problem je postao izražen poslednjih godina sa sve većom integracijom Srba u kosovski sistem i pre svega sa završetkom integracije pravosuđa. Tu su se pokazale sve manjkavosti tog zakona na koji se više niko ne poziva”, rekao je Gogić.

On naglašava da je ovaj zakon imao jako važnu ulogu, da je uspostavio sistem dvojezičnosti i utvrdio osnovna jezička prava, ali se pokazalo da četrnaest-petnaest godina nakon što je donet, on ima manjkavosti koje bi trebalo popraviti.

“Ono što smo mi uočili kod institucija u praksi jeste to da se srpski jezik tretira kao opcija. Kao da se vama u nekim situacijama može obezbediti prevod, sa kašnjenjem, a da ne mora biti ni naročito kvalitetan. Dakle, reč je o jednoj više simboličkoj upotrebi srpskog jezika u institucijama. Moram da kažem da naše analize pokazuju da je to posledica pravnih praznina koje postoje u tom zakonu. On nije dovoljno precizan u vezi sa tim kakve obaveze institucije imaju kada je u pitanju upotreba službenih jezika. Ono što mi zapravo želimo jeste da se to čvrsto definiše kroz zakon, kako niko više ne bi smatrao da je to opcija i da se tako može. Umesto toga, reč je o obavezi koju institucije imaju prema građanima i da su građani ti koji biraju u svakoj situaciji koji od dva službena jezika će biti jezik postupka koji se vodi”, izjavio je Gogić.

Menadžer projekta “Kreiranje dvojezičnog Kosova” smatra da će Zakon o upotrebi jezika biti mnogo funkcionalniji ukoliko prva faza svakog postupka u institucijama bude utvrđivanje jezika na kojem će se taj postupak voditi. Prema njegovim rečima: “Na taj način će se omogućiti svima da bez ovih problema u vezi sa jezikom, o kojima smo pričali, ostvaruju svoja prava. Usluge koje sve institucije pružaju će biti prilagođenije i dostupnije svakom pojedincu na Kosovu. Svaka osoba će moći da odabere jezik na kome se neki posao pred javnim organom vodi pa samim tim nakon toga možemo da se bavimo suštinom. Tako bi ovo trebalo da svima zapravo olakša pristup uslugama”.

Gogić je objasnio da je povodom ove inicijative u prošloj godini održano nekoliko sastanaka i okruglih stolova koji su okupili pripadnike drugih nevladinih organizacija, institucija i međunarodne zajednice, od kojih su dobili podršku. Menadžer projekta kaže da su vrlo otvoreni za sugestije, a kada bi institucije preuzele ovaj predlog, onda bi se otvorio širi prostor za diskusiju o tome na koji način tako nešto urediti.

Podkast možete pogledati ovde.

Transkript podkasta možete pročitati ovde.

Podkast Moje jezik, moje pravo” snimljen je u saradnji sa Radiom Goraždevac u okviru projekta Kreiranje dvojezičnog Kosova” koji realizuje NVO AKTIV na osnovu podrške Amabasade Kraljevine Norveške u Prištini.

Stavovi izneti tokom podkasta ne odražavaju nužno stav Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini.