27. mart. 2019. | 04:46


НВО АКТИВ је организовао јавну дебату о језичким правимаНВО АКТИВ је био домаћин јавне дебате која је одржана 26.марта, под називом Поштовање и унапређење језичких права – одговорност институција.

Дебату је модерирала Зорица Воргучић са Александром Јовановић, менаџерком пројекта из НВО АКТИВ-а, док су као панелисти присуствовали: Славиша Младеновић, Повереник за језике на Косову, Марија Радуловић, заменик Омбудсмана на Косову и Будимир Ничић, председник Удружења новинара Србије на Косову.

Дебата је покрила низ тема, од улоге релевантних институција у спровођењу механизама за заштиту и промовисање језичких права , до изазове са којима се институције суочавају у пракси а у вези са применом Закона о употреби језика.  Госпођица Јовановић је отворила дебату уводом у актуелни пројекат АКТИВ-а "Креирање двојезичног Косова". Како је дебата напредовала, госпођа Радуловић је нагласила да право на употребу оба службена језика у институционалном окружењу представља битан камен темељац основних права која грађани имају у било ком систему, и да се у одсуству њиховог уважавања од стране државних институција не може очекивати да ће држава штити друга основна људска и грађанска права. Она је даље рекла да Институција Омбудсман не прима значајан број жалби у вези са кршењем језичких права упркос чињеници да се оне сматрају распрострањеним. Господин Младеновић је дао детаљан преглед и анализу рада Канцеларије повереника за језике у вршењу мандата ове институције, као  бранитеља уставних и законом прописаних  језичких права грађана. Он је, такође, детаљно описао механизме ове Канцеларије који стоје на располагању грађанима који се сусрећу са кршењем њихових језичких права, као и многе напоре које је Канцеларија уложила у рјешавање овог питања, као што су, између осталог, квалитет превода косовских закона. Господин Ничић, као новинар са дугогодишњим искуством у извештавању, је описао тешкоће са којима се суочавају новинари на Косову у приступу информацијама на српском језику, наглашавајући лош квалитет усмених и писаних превода које пружају разне институције, и нагласио тај проблем  посебно када је реч о  Скупштина Косова. Општи закључак свих панелиста био је да, упркос правим унутрашњим структурним потешкоћама, институције на Косову не могу саме да остваре потпуну имплементацију закона о употреби  језика. То питање ће захтевати више колективних напора и ближу и делотворнију сарадњу невладиних актера и друштва у целини.

Дебата је одржана у оквиру пројекта Креирање двојезичног Косова који је подржала Амбасада Краљевине Норвешке на Косову а који спроводи НВО АКТИВ у сарадњи са Канцеларијом повереника за језике. Овај догађај означио је почетак  кампање јавног информисања која има за циљ повећање свести грађана о њиховим језичким правима у складу са косовским законодавством.