30. septembar. 2019. | 02:31


Одржане су презентације извештаја о стању језичких права на КосовуНВО Актив је 30. септембра 2019. године одржао јавну презентацију два извештаја о стању језичких права на Косову - Годишњи извештај о стању језичких права на Косову и Општи преглед језичких права на Косову. Поред прегледа законодавног оквира који штити језичка права на Косову, извештаји указују и на недостатке у примени Закона о употреби језика и нуде смернице (препоруке) за потенцијално решавање проблема представљених у извештајима.

Извештај под називом Генерални преглед језичких права на Косову је по први пут оценио стање језичких права у приватном сектору. Након презентације извештаја, уследила је панел дискусије на којој су учествовали Славиша Младеновић, повереник за језике, Марија Радуловић, заменик Омбудсмана, Будимир Ничић, председник Удружења новинара Србије (на Косову), и Живојин Ћирковић, председник Саветодавног већа за заједнице.

Дискусија је обухватила низ различитих питања ,од очигледно недостатка побољшања у примени Закона о употреби језика, превода (или боље речено недостатка превода) састанака скупштинских одбора, до механизама доступних грађанима у случајевима у којима су њихова језичка права прекршена. Господин Ничић је, из перспективе новинара, говорио о потешкоћама са којима се суочавају медији који извештавају на српском језику, наводећи проблем везан за приступ информацијама од јавног значаја. Напоменуо је да до 2016. године, Председништво Косова није обезбеђивало превод за медије који су пратили рад ове институције.

Радуловић је навела да, иако је дошло до напретка у погледу квалитета превода закона (од 2018. године), није приметила значајнији напредак када је у питању квалитет и дубина примене Закона о употреби језика. Господин Младеновић, говорећи у својству повереника за језике, нагласио је потребу даљег рада на подизању капацитета институција за спровођење Закона ,и то је нешто што би требало да надопуњује кампању за подизање свести о значају језичких права. Такође је саветовао да будуће конференције и други слични догађаји морају бити фокусирани на конкретна подручја у којима је потребно побољшање, а не на веома широка питања. Генерални закључак дискусије је да и даље постоје бројни изазови везани за унапређење примене Закона о употреби језика, а који захтевају заједничке напоре јавних институција, цивилног друштва и политичких актера.

Овај догађај је одржан у оквиру пројекта Креирања двојезичног Косова, подржаног од стране Aмбасаде Краљевине Норвешке на Косову.

Изтештаје можете прочитати на следећим линковима:

http://www.ngoaktiv.org/srb/publication/general-overview-of-language-rights-in-kosovo

http://www.ngoaktiv.org/srb/publication/annual-report-on-language-rights-in-kosovo