15. april. 2020. | 01:42


Nove mere o ograničenju kretanja na Kosovu stupile na snagu bez zvaničnog prevoda na srpski jezikOdluka Ministarstva zdravlja o novim merama ograničenja kretanja na Kosovu je stupila na snagu 15. aprila u 6 časova ali još uvek nije prevedena na srpski jezik.

U javnosti kruže protivrečne informacije o merama ograničenja kretanja i propisanim novčanim kaznama, o čemu pripadnici srpske zajednice ne mogu da se informišu usled nepostajanja zvaničnog prevoda odluka na srpski jezik.

Objavljivanje odluka o merama ograničenja kretanja isključivo na albanskom jeziku predstavlja kršenje prava na službenu upotrebu srpskog jezika i prava na jednakost građana pred zakonom.

Uskraćivanjem prevoda na srpski jezik odluke Ministarstva zdravlja o merama kretanja, pripadnici srpske zajednice su u riziku da budu kažnjeni zbog kršenja mera o kojima nisu mogli da se informišu.

Vlada Kosova treba da u što kraćem roku obezbedi prevod na srpski jezik svih odluka Ministarstva zdravlja o merama ograničenja kretanja koje važe od 15. aprila.

Policija Kosova treba da obustavi izvršenje kaznenih mera usled eventualnog kršenja novih pravila kretanja, dok se ne obezbedi prevod odluka na srpski jezik, kao ravnopravni službeni jezik na Kosovu.

/

12. februar. 2018. | 03:20

*

28. jul. 2015. | 03:09

Poziv za stažiranje

10. januar. 2018. | 03:19

Sporazoom: Suočavanje sa prošlošću

30. novembar. 2020. | 09:02

MSC: Nevidljive posledice kovida-19

27. novembar. 2020. | 12:36

Do you speak srpski?

17. novembar. 2020. | 03:43