13. april. 2018. | 10:26


MSC: Kulturne struje, kuda nas nose?,,Kulturne struje, kuda nas nose?“ naziv je nove debate održane 11. aprila u okviru Mitrovačkog društvenog kluba. O stanju kulture u srpskim sredinama na Kosovu govorili su Andrijana Živanović, direktorka doma kulture ,,Stari Kolašin“ i Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.

Panelisti su se složili da problem kulture ne leži u manjku kulturnih događaja, već da je njih na na Kosovu sve više. ,,Mi imamo entuzijazma i volje, fale nam konzumenti“, prokomentarisala je Živanović. Sa druge strane, Predrag Radonjić je istakao da ,,publiku sami stvaramo“, te da je najveća odgovornost na ljudima koji su na čelu institucija, jer oni, u prvom redu, treba da budu kompetentni i kvalifikovani za takvu vrstu rada. S tim u vezi, na pitanje idu li politika i kultura ,,ruku pod ruku“, gosti su se saglasili da ovaj međuodnos treba da bude što je više moguće nezavistan, kako bi se institucijama i pojedincima omogućilo nesmetano fukncionisanje. I upravo zbog različitih političkih prioriteta ,,kultura je trenutno u zapećku“, komentariše Radonjić, što je paradoksalno dobro, jer omogućava upravo taj nezavistan odnos. Istakli su i da je ,,povlađivanje najnižim ukusima publike“ globalni problem sa kojim se kultura danas susreće i protiv koga se treba boriti visokim kulturnim standardima i nekomercijalnim repertoarima.

Naglasivši da budućnost kulture zavisi od naše egzistencije, tj. broja Srba koji će ostati da žive na Kosovu, sagovornici su debatu zaključili komentarom da se treba usresrediti na sadašnje vreme i svoje kapacitete koristiti u datom trenutku kako bi se publici obezbedio što kvalitetniji kulturni program.