13. decembar. 2016. | 11:20 | NGO Aktiv


Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcijeNacionalni Centar za državne sudove (National Center for State Courts) krenuo je sa sprovođenjem programa "Zahtevaj prvadu",koji finansira Državni Sekretarijat SAD, Biro za međunarodne narkotike i poslove sprovođenja zakona,koji ima ca cilj da podrži zahtevanje odgovornog sudstvo na Kosovu. NVO Aktiv je jedna od partnerskih organizacija i projekat sprovodi u saradnji sa Community Building iz Mitrovice i Inicijativom mladih za ljudska prava na Kosovu.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije je obeležen na Kosovu simboličnom uličnom akcijom u organizaciji NVO Aktiv i partnera.

Korupcija je ozbiljna prijetnja koja dovodi do rušenja socijalnog i ekonomskog razvoja u svim društvima, i ova akcija ima za cilj podizanje svesti javnosti o preuzimanju akcija protiv ove negativne pojave na Kosovu. Nakon ulične akcije, Advokatska komora Kosova organizovala je, u saradnji sa predstavnicima "Traži pravdu" programa, godi[nji sastanak predstavnika pravosuđa na Kosovu.

Sastanku su prisustovali predsednika i članovi/ce Advokatske komore Kosova, predstavnici Saveta Sudstva, Saveta Tužilaštva,kosovske policije kao predstavnica Međunarodne advokatske komore.

Sastanak je otvorio gospodin Greg Delawie, ambasador SAD na Kosovu i gospodin Jan Braathu, ambasador misije OEBS-a na Kosovu.